Morradi Vekst – Programmet

Morradi Vekst – Programmet er et program designet med hovedfokus på mange års erfaring gjennom utradisjonelt arbeid med unge, igjennom interesser i kultur og sosiale prosjekter. Dette er en videreføring av flere prosjekter som har gått sammen (Hold Fast, Villa Bugten Forening), samt et resultat av oppdraget ID ungdomskompetanse og Morradi har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen Oslo&Akershus, i samarbeid med Oslo Kommune KoRus.

I utgangspunktet har Morradi hatt et gratisarrangement under Musikkfest Oslo, med fokus på hip hop og urban ungdomskultur. Her opptrer unge talenter side om side med etablerte artister, kunstnere og næringsliv relatert til denne musikksjangeren. Under Morradi scene er det hvert år ca. 100-150 artister, dansere og frivillige som stiller opp. Morradi`s visjon har vært å gi ungdom og unge voksne tro på seg selv, mestring og kreativ utvikling i samarbeid med gode rollemodeller og mentorer.

Programmet gir deltakerne en verktøykasse de kan benytte seg av videre i både privatlivet, samt arbeidslivet. Gjennom Vekstprogrammet vil deltakere bevege seg ut på en indre reise, der de blir mer bevisste på sine tankemønstre, samt at de lærer hvordan å oppdage samt prestere optimalt i forhold til sitt fulle potensiale.

Morradi Vekst – Programmet inneholder en pakke der både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring blir tilrettelagt for at den enkelte som deltar lettere skal kunne forstå og mestre prosessen. Dette er ikke et program for unge og unge voksne som ikke vet eller vil. De må ha et eget ønske og interesse om dette, da programmet rekonstruerer og skaper en endringsprosess hos enkeltindividet.

For mer informasjon, ta kontakt med post@villabugten.no